Green Fast Lane


Schiphol Cargo Mainport Programma

7 prioriteiten van het SCMP

De stuurgroep SCMP heeft vier pilots / projecten en driel haalbaarheidsstudies op de prioriteitenlijst gezet voor 2017. Hierbij zijn het realiseren van concrete resultaten en sector brede ondersteuning de belangrijkste ambities.