Schiphol


Schiphol Cargo Mainport Programma

7 prioriteiten van het SCMP

De stuurgroep SCMP heeft vier pilots / projecten en driel haalbaarheidsstudies op de prioriteitenlijst gezet voor 2017. Hierbij zijn het realiseren van concrete resultaten en sector brede ondersteuning de belangrijkste ambities.


De weg naar Rome.

Digitalisering is in deze tijd een veel gebruikt woord. Iedereen doet eraan mee. Ook wij, Schiphol, doen hieraan mee. Voor ons betekent digitalisering het creëren van ‘dé smartest airport ter wereld’! Dat is ons streven. Maar voor wie doen we dat eigenlijk en waarom?